تبلیغات
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفتا
یکی از پیامدهای اجتماعی ظهور اسلام، شکل‌گیری طبقه‌ای به نام «سادات» در جامعه اسلامی بود. با گسترش اسلام در سرزمین‌های دیگر، سادات از شرق تا غرب عالم اسلامی پراکنده شدند و به عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند. ایران از جمله سرزمین‌هایی بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهی یافتند و روز به روز بر شهرت و اعتبار آنان افزوده شد. با این حال، موقعیت آن‌ها از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دوره‌های مختلف تاریخ ایران نیز تأثیر می‌پذیرفت. در این مقاله، وضع سادات در ایران عصر مغول بررسی شده است.
واژگان کلیدی: سادات، مغول، ایلخانان، دارالسیاده، موقعیت اجتماعی.
 
 
 طبقه بندی: فرهنگ و تمدن اسلامی،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 1392/03/30 توسط حامد محمدی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ