تبلیغات
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفتا

چکیده:

 هر حکومتی برای بقاء و استحکام خود نیازمند بهره برداری از تمام ظرفیت های موجود در جامعه خویش می باشد در حکومت های دینی یکی از این ظرفیت ها مسائل مذهبی می باشد که حکومتها اغلب تحت عنوان سیاست مذهبی به بهره برداری از آن در جهت رسیدن به اهداف خویش اقدام می نمایند . در این میان یکی از حکومتهایی که  سیاست مذهبی  در فراز و فرود  فرمانروایی آنها نقش موثری داشته است حکومت مرابطین  در نیمه دوم قرن پنجم هجری واقع  در شمال آفریقا می باشد.   

این پژوهش که به شیوه ی کتابخانه ای و توصیفی _تحلیلی نگاشته شده ،نگاهی به سیرتحولات  سیاست مذهبی و نقش آن در  استیلا ،شکل گیری و افول زمامداری مرابطین دارد ؛این پژوهش نشان می دهد که سیاست مذهبی متاثر از جنبه های  اسلامی مایه اتحاد قبایل و استحکام این حکومت گردید و اختلاط  این سیاست مذهبی  با اندیشه های اهل کتاب منجر به  افول و اضمحلال این  قدرت  گردید

از نتایجی که در این پژوهش به دست آمد اینکه حکومتهاباید در  بکارگیری سیاست های مذهبی تدابیر بیشتری نمایند تا در برقراری صلح و رفاه جامعه  موفقتر بوده و بدین وسیله به تداوم  زمامداری خویش  یاری رسانند.

 

کلید واژه ها:حکومت مرابطین ، سیاست مذهبی ،نیمه دوم قرن پنجم هجری،شمال آفریقا

ارائه شده در همایش بین المللی مطالعات فرهنگی ایران و اسپانیا -آبان 88
طبقه بندی: تاریخ اسلام،
ارسال در تاریخ سه شنبه 1395/09/16 توسط حامد محمدی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ