تبلیغات
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفتا

چند روز پیش  مقاله ای را در یکی از سایتها مطالعه کردم، متحیر ماندم از مسیری که جامعه برای خود در پیش گرفته است و احساس خطری کردم برای خود و آیندگانم که چنین آینده سازانی قرار است داشته باشیم. گوشه ای از ین مقاله را بازنشر می دهم. باشد که تلنگری بخوریم!!!

«علف» لای کتاب و دفتر بچه‌ها

رواج مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان

ارد دوره راهنمایی که شد بیشتر از سن و سالش رفتار می‌کرد. حرف پدر و مادرش را نمی‌خواند و حال و حوصله درس و مدرسه را نداشت.

آنقدرها که مدرسه برایش شده بود یک جای خوشگذرانی و خوش و بش با دوستان! البته بودند زمان‌هایی هم که از ترس اخراج و فشارهای پدر نیم نگاهی به مشق و درس‌هایش می‌انداخت.

http://fararu.com/fa/news/292993/علف-لای-کتاب-و-دفتر-بچه‌هاارسال در تاریخ چهارشنبه 1395/07/28 توسط حامد محمدی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ