تبلیغات
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفتا
به گزارش پایگاه سلمان فارسی؛ در مراسم افتتاحیه‌ی كنگره‌ی بین المللی سلمان فارسی؛ 8 كتاب و یك فصلنامه مربوط به حضرت سلمان فارسی رونمایی شد.

این آثار عبارت بودند از :

كتاب شناسی سلمان فارسی / به كوشش دكتر علی بیات و زهره دهقان‌پور

روایت سرگذشت سلمان از ابن بابویه و كلام الملوك ملوك الكلام / به كوشش دكتر علی بیات و دكتر علی اكبر صفی پور

مجموعه چكیده مقالات كنگره بین المللی سلمان فارسی / به كوشش دكتر علی بیات و دكتر منصور طبیعی

مجموعه مقالات كنگره بین المللی سلمان فارسی؛ جلد یك / به كوشش دكتر علی بیات و دكتر منصور طبیعی

مجموعه مقالات كنگره بین المللی سلمان فارسی؛ جلد دو / به كوشش دكتر علی بیات و دكتر منصور طبیعی

مكتوبات سلمان / اثر دكتر علی بیات

خضر وادی دهم / اثر دكتر محمد مرادی و دكتر علی اكبر صفی پور

زادگاه سلمان / اثر مرحوم محمدمهدی مظلوم زاده

و فصلنامه فارس شناخت
ویژه كنگره بین المللی سلمان فارسی

شما با كلیك بر عنوان هر كتاب می‌توانید تصویر جلد و اطلاعات مربوط به آنرا مشاهده كنید.


ارسال در تاریخ یکشنبه 1391/08/21 توسط حامد محمدی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ